A primers de setembre passat, lInternational Olive Council (IOC) va publicar una notícia al seu bloc que ens va alegrar molt: les oliveres del planeta ens protegeixen contra el CO2. Com sabeu, la producció dolives i oli es remunta a lAntiguitat i ha ajudat a créixer, alimentar i fer més boniques les vides de milions de persones al llarg del temps. Però sembla ser que també ha ajudat als camps a mantenir un aspecte saludable i a latmosfera a facilitar la vida. Estudis recents han calculat que cada litre doli doliva produït elimina 10 kg de CO2 de latmosfera. Això...