La titularitat del lloc web present correspon a Ralda & Friends S.L., amb domicili social a Godall, Avinguda Catalunya, 6, (43516) Tarragona, i NIF B55601827, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Volum 2751, Secció 8, Full T 45548.

Les dades identificadores i de contacte de l’empresa són les següents:

Ralda & Friends S. L.

NIF: B55601827

Adreça: Avinguda Catalunya 6, ES-43516 Godall (Tarragona) – Espanya

Tel: +34 629 209 428

Mail: info(at)raldafriends.com

Condicions d’accés

La utilització del lloc web raldafriends.com suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions de la present Informació Legal, motiu pel qual, si no està d’acord amb el contingut de la mateixa, haurà d’abstenir-se de fer ús de la web.

L’Usuari es compromet a no utilitzar la web o els seus serveis i continguts de manera contraria al dispost a la legislació vigent, que sigui d’aplicació, contra la moral i bones costums generalment acceptades o l’ordre públic. Raldafriends.com es reserva el dret a retirar l’accés a la web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquesta Informació Legal.

Raldafriends.com es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Consicions.

Registre de l’accés

Raldafriends.com fa servir cookies quan un usuari accedeix a certes pàgines contingudes en aquest website. Aquestes cookies associen únicament un Usuari de manera anònima i al seu equip per al procés de generació d’estadístiques i control d’accés, sense proporcionar ninguna mena de referència de la que es pugui derivar cap dada de caràcter personal. En cas que hi hagi una utilització de cookies de la que es pugui derivar alguna dada de caràcter personal, l’usuari serà informat convenientment d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Veure la Política de cookies per a més informació.

Dades personals

En virtut de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem dels extrems següents: les dades de caràcter personal que introdueixi a través de la pàgina web són tractats en el “Fitxer d’usuaris de la web”, i el titular de les dades es fa responsable de la veracitat dels mateixos. La finalitat del fitxer és la gestió dels usuaris de la web per a l’accés als diversos serveis del mateix. L’afectat podrà exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, mitjançant correu electrònic a l’email info@raldafriends.com

Propietat intel·lectual

Pot ser que alguns treballs hagin estat realitzats a través de diferents agències de disseny, en el qual cas seran aquestes les propietàries dels drets d’autor i/o propietat intel·lectual.

Els continguts d’aquesta web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de raldafriends.com o de tercers. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als que es tingui accés a raldafriens.com o s’utilitzaran contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

Els Usuaris que creguin que els seus drets de propietat intel·lectual hagin estat infringits per l’ús no autoritzat dels seus treballs protegits que apareguin en aquesta website, poden posar-se en contacte amb raldafriends.com i sol·licitar que el contingut sigui retirat o que l’accés públic als mateixos sigui bloquejat. La propietat intel·lectual de certs treballs pertany als seus propietaris respectius.

Continguts dels Usuaris

L’Usuari accepta cedir a títol gratuït a aquest web els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, de l’obra que envia, per a tot el món i per la durada màxima actualment prevista a la llei per a la protecció dels drets cedits i amb facultat de cessió a tercers.

L’usuari que remet l’obra (que podrà estar constituïda per text, àudio, fotografies i/o obres audiovisuals) garanteix ser titular dels drets de propietat intel·lectual que, per virtut d’aquest contracte cedeix i, per tant, mantindrà indemne a aquesta web en front de qualsevol reclamació de tercers derivada de l’incompliment de la citada garantia.

A l’enviar la seva obra a aquesta secció, l’usuari accepta el contingut de les següents clàusules:

Aquest lloc web decidirà sobre la idoneïtat de l’obra a efectes de la seva publicació i podran adaptar-la tecnològicament, fragmentar-la i adequar-la al format idoni per a la seva publicació. En cap cas s’acceptaran obres que afectin als principis següents: dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, respecte a la dignitat de la persona, principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, així com altres principis que puguin resultar vulnerats. L’Usuari declara, assegura i confirma a aquest web:

  • Que és major de 18 anys
  • Que les seves dades identificatives són certes i verificables
  • Que ell és l’autor material de l’obra que envia, que és original i que no l’ha plagiat o usurpat de tercers
  • Que, en cas d’enviar fotografies, àudio o vídeos de persones, aquests han estat elaborats amb el consentiment de les persones que apareixen en ells i que aquestes persones són majors d’edat i donen el seu consentiment i accepten les conseqüències de l’enviament.
  • En conseqüència, l’usuari es fa responsable d’aquestes manifestacions i, per tant, mantindrà indemne a aquesta web per l’incompliment de les citades garanties.

Exempció de responsabilitat

La informació que ofereix raldafriends.com no pretén reemplaçar ni substituir qualsevol servei tècnic, legal o d’altre àmbit professional.

Basant-se en els principis generals dels processos de comunicació electrònica, raldafriends.com no garanteix que l’accés a la pàgina no pugui ser interromput, patir retards, contenir errors u omissions o contenir virus. Per tant, la informació és proporcionada tal qual, sense garanties de ninguna mena, expresses o implícites, sobre la exactitud o precisió de la informació, ni es garanteix que aquesta sigui completa.

En cas d’interrupció per causes alienes a raldafriends.com als seus Usuaris, raldafriends.com posarà tots els mitjans al seu abast per a reposar el subministrament.

Aquest web conté vincles a pàgines web alienes a raldafriends.com per a la comoditat dels seus Usuaris. La inclusió d’aquests vincles no suposa que raldafriends.com accepti cap responsabilitat sobre el contingut d’aquestes webs alienes a raldafriends.com. Un cop que un usuari es trobi en una altra web que no sigui raldafriends.com haurà d’atenir-se a les indicacions legals que aquesta altra web indiqui. En cas que un Usuari consideri que algun dels enllaços porta a una pàgina web inadequada, pot posar-se en contacte amb nosaltres per a proposar la seva eliminació o modificació.

Modificació de la web

Raldafriends.com es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda en el seu lloc web, així com de suspendre el seu accés en qualsevol moment i sense previ avís. Tant l’accés a aquesta web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

Raldafriends.com no respondrà de ninguna conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de dit accés o ús de la informació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració, localització i condicions d’accés al lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per a emprar els mateixos.

Sobre els comentaris publicats en aquest lloc web

Tots els comentaris emesos en el lloc web raldafriends.com són responsabilitat del seu autor. Ens reservem el dret de moderar comentaris fora de lloc.

Fomenta la discussió i el diàleg relacionat amb el tema exposat per l’autor. Expressa la teva opinió, consultes i referències de tal forma que sigui enriquidor per a tots. Evita emprar paraules grolleres, atacs directes, desqualificacions o insults, o del contrari eliminarem el teu comentari.

Què fem amb les dades: nom, email i lloc web, que es demana als comentaris?

A excepció del correu electrònic, les dades identifiquen als comentaristes. I en relació a l’email, serveix per a validar a l’autor i per a que ens hi posem en contacte quan faci falta. Aquesta informació no és compartida a tercers.